Get More Followers

Work Hard Play Hard

Levi/20/Hungary
Anonymous asked: elég sportos a tested és az alakod :) mit sportolsz?


Answer:

Öttusázok 15 éve 😊 de most épp egy olyan ponton vagyok , hogy azon gondolkozom hogy abbahagyjam vagy ne 😊 de egy olimpiára mindenképp ki akarok jutni 😄 és köszi a bokot 😊👍

Anonymous asked: van barátnőd ?:)


Answer:

igen van 😊

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter